JF ASSOCIATS és un gabinet de professionals amb una llarga trajectòria de serveis a l’empresa a les seves diferents àrees amb la finalitat d’oferir solucions especialitzades en cadascuna d’elles.

Els nostres serveis combinen l’assessorament economicofinancer (anàlisi i consultoria) i aplicacions informàtiques de gestió i control, pàgines web i comptabilitats, donant d’aquesta manera un servei integral d’acord amb les necessitats particulars de cada cas.

La nostra filosofia es basa en un coneixement continu i real de la situació econòmica-financera i un control de la gestió de l’empresa, que condueix a prendre les decisions correctes i a una optimització de la rendibilitat.

Documentos JF Associats